Ochrona danych osobowych

1.    Przekazywane do sklepu Sali BHP dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz telefon) mogą być przetwarzane w celu założenia prywatnego konta klienta oraz realizacji zamówień.
2.    Sklep Sala BHP nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych żadnemu podmiotowi. Dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówienia.
3.    Każdy klient ma prawo do zmiany swoich danych logując się na prywatne konto.
4.    Powierzone dane zostają zabezpieczone zgodnie z ustawami: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) i ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
5.    Dane osobowe zostają zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem danych niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
6.    Oferta marketingowa sklepu będzie wysyłana Państwu tylko i wyłącznie po wyrażeniu na to zgody.
W celu zapewnienia Państwu jak największego bezpieczeństwa transakcji chcemy przypomnieć Państwu o wylogowaniu się z konta sklepu Sali BHP po złożeniu swojego zamówienia. Wyłączenie przeglądarki nie jest jednoznaczne z wylogowaniem się z prywatnego konta.