Sala BHP

O Sali

Sala BHP to historyczny budynek znajdujący się na terenie Stoczni Gdańskiej. Powstała na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo pełniła rolę magazynu torped i montowni uzbrojenia okrętów wojennych Prus i III Rzeszy.

Miejsce to zyskało rozgłos w latach ’80. 31 sierpnia 1980 roku, w Sali BHP, Lech Wałęsa i wicepremier PRL (w latach 1970-1981) Mieczysław Jagielski podpisali najważniejsze z Porozumień Sierpniowych. Sala BHP to miejsce wysokiej rangi historycznej, politycznej i kulturowej. W tym miejscu narodziła się Polska droga do niepodległości, a świadkami tej rewolucji byli nie tylko wszyscy Polacy, ale także mieszkańcy całego globu.

Dzisiaj Sala BHP stanowi całoroczne centrum konferencyjno – wystawiennicze, oprócz tego jest również obiektem muzealnym. W Sali znajdują się ciekawe eksponaty historyczne miedzy innymi: jedna z trzech kopii tablic z 21 postulatami strajkujących (oryginały tablic są wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), archiwalne materiały audiowizualne przedstawiające historię Solidarności i dzieje ludzi  walczących o niepodległą Polskę oraz stoły przy których podpisano jedno z Porozumień Sierpniowych.